ایزوترتینوئین

افشاگری نایب رئیس کمیته استیناف علیه کمیته انضباطی/ در رای خونه به خونه – نساجی یک امضا جعل شده!

۱۱ فروردین ۱۳۹۶

ظاهرا جنگ بین کمیته انضباطی و کمیته استیناف بالا گرفته است. عضو بلند پایه کمیته استیناف در گفت و گو با سایت نود از ماجراهایی عجیب پرده برمی دارد. چند تخلف پی در پی در کمیته انضباطی در پرونده خونه به خونه و نساجی رخ داده که مهمترینش جعل امضا بوده است!