ایزوترتینوئین

خاوی مارتینز اردوی تیم ملی اسپانیا را ترک کرد

۱۲ مهر ۱۳۹۵

وبسایت رسمی برنامه نود – خاوی مارتینز، بازیکن بایرن مونیخ به علت مصدومیت در بازی مقابل کلن اردوی تیم ملی اسپانیا را ترک کرد و دو بازی مقابل ایتالیا و الباین را از دست داد.

به گزارش وبسایت نود، خاوی مارتینز پس از معاینه شدن توسط پزشکان تیم ملی اسپانیا به علت مصدومیت از ناحیه پای چپ اردو را ترک کرد. اینیگو مارتینز، مدافع سوسیه داد جانشین وی در لیست شده است.

مارتینز در بازی بایرن و کلن ۹۰ دقیقه به میدان رفت و به نظر می رسد که فعلا از نظر بدنی آماده نیست.

۱۱۴۰